Kontaktinformasjon


Hol kirkelige fellesråd

Adresse: Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo - se kart
Telefon:
32 09 69 30
Epost: post.hol@kirken.no

 

Administrasjon

Eva Grøslandsbråten

32 09 69 30

Send e-post

Diakon

Line Bakke

32 09 69 36

928 50 434

Send e-post

Kirkemusiker/konsertansvarlig

Lars Inge Tverberg

32 09 69 37

977 87 055

Send e-post

Kirketjener

Anne Marie Markegård

45214677

Send e-post

Kirketjener, Dagali

Karin Kåset

416 08 020

Kirketjener, Geilo og Skurdalen

Svein-Petter Slaatto

32 09 69 38

989 94 329

Send e-post

Kirketjener, Hol og Hovet

Ole Torpe

906 53 810

Send e-post

Kirkeverge

Anders Ilsøy

32 09 69 33

900 99 599

Send e-post

Kontormedarbeider

Victoria Thorsen

92661448

Send e-post

Menighetsarbeider

Anne-Kristin Nordskag Solberg

32 09 69 35

476 33 280

Send e-post

Organist

Ludmilla Petrova

911 52 637

Send e-post

Prostiprest

Ole-Jonny Kleveland Lomme

979 67 653

Send e-post

Sokneprest

Gunni Marie Banggren

32096934

92041083

Send e-post

Sokneprest

Stein Arne Larsson

32 09 69 32

948 87 965

Send e-post