Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Dagali og Skurdalen sokneråd


edit

I perioden 2015-2019 består Dagali og Skurdalen sokneråd av følgende personer:

 

Medlemmer:

Berit Håvardsrud Simensen - leder

Britt Haugen - nestleder

Karin Ingrid Kåseth

Anders Ilsøy

Anne Irene Drageset

Anne Helene Anderson

 

Varamedlemmer:

Hanne Svartaas Håvardsrud

Birgit Alice Enderud Tollefsen

Erling Bjørkheim