Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Dagali og Skurdalen sokneråd


edit

I perioden 2019-2023 består Dagali og Skurdalen sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:
Siv Elin Bragstad Kjønaas, leder
Berit Håvardsrud Simensen, nestleder
Anders Ilsøy
Gudrun Irene Herleiksplass

Vara:
Bjørg Utstrand Lia
Toril Flataaker
Hanne Svartaas Håvardsrud
Karin L. Kåseth
Tommy Rennehvammen Halland