Dagali og Skurdalen sokneråd

 

Dagali og Skurdalen sokneråd 2019-2023

Dagali og Skurdalen sokneråd: f.v.: Siv Elin Bragstad Kjønaas, Berit Håvardsrud Simensen, Toril Flataaker, Anders Ilsøy, Gudrun Irene Herleiksplass og Bjørg Utstrand Lia

 

I perioden 2019-2023 består Dagali og Skurdalen sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:
Siv Elin Bragstad Kjønaas, leder
Berit Håvardsrud Simensen, nestleder
Anders Ilsøy
Gudrun Irene Herleiksplass

Vara:
Bjørg Utstrand Lia
Toril Flataaker
Hanne Svartaas Håvardsrud
Karin L. Kåseth
Tommy Rennehvammen Halland