Hol og Hovet sokneråd

 

Hol og Hovet sokneråd

Hol og Hovet sokneråd: f.v.: Kjell Haugo, Rita Kleiv, sokneprest Synne Marie Jensseter (sluttet), Brit Kaupang og Gro Augunset

I perioden 2019-2023 består Hol og Hovet sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:
Kjell Haugo, leder
Gro Augunset, nestleder
Rita Kleiv
Brit Kaupang

Vara:
Knut Medhus
Ole Bjørn Kleven
Tove Skogly
Bjørn H. Seim
Leif Johnny Nestegard