Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Hol og Hovet sokneråd


edit

I perioden 2015-2019 består Hol og Hovet sokneråd av følgende personer:

 

Medlemmer:

Brit Kaupang - leder

Anne-Lise Søndrol - nestleder

Rita Ohnstad Nestegard

Jualiane Karoline Tverberg

Kjell Haugo

Kud Knutsen

 

Varamedlemmer:

Tanja Runnningshaugen

Pål Knutson Medhus

Uwe Lemke

Ewa Hansehaug

Bjørn Huskelien Seim