Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Hol og Hovet sokneråd


edit

I perioden 2019-2023 består Hol og Hovet sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:
Kjell Haugo, leder
Gro Augunset, nestleder
Rita Kleiv
Brit Kaupang

Vara:
Knut Medhus
Ole Bjørn Kleven
Tove Skogly
Bjørn H. Seim
Leif Johnny Nestegard