Hol og Hovet sokneråd

 


I perioden 2023-2027 består Hol og Hovet sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:

Ole Bjørn Kleven leder                                                           

Torstein Seim, nestleder                                                     

Åse Hansehaug                                                        

Tone Berit Aasen                                                                                                                                         

 

Vara:

Knut Medhus                  (fast møtende vara)

Lars Hamarsbøen

Josephine Alveva Hohler

Bjørn Huskelien Seim