Geilo sokneråd

 


I perioden 2023-2027 består Geilo sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:
Trond Fredrik Persen, leder                                              
Rolf Ingar Rotegård, nestleder                                  
Helge Ryo-Bergstad                                                
Line Sperrevik Persson                                           
Ole-Andreas Tryti Fossgård                                   
Inge Velle    
                                                              
Vara:
Helene Hjørnevik Slaatto            (fast møtende vara)
Janita Sæther Heimland
Tor Olav Reime
Anita Wiger
Ina Lysåker Verpe