Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Geilo sokneråd


I perioden 2015-2019 består Geilo sokneråd av følgende personer:

Medlemmer:

Tor Olav Reime - leder

Sverre Sataøen - nestleder

Georg William Christensen

Ingunn Lauvrud

Annette Juliana Glück

Kristian Tanberg Fosshagen

 

Varamedlemmer:

Inge Rolv Velle

Øyvind Kviele

Line Therese Sperrevik Persson