Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Geilo sokneråd


I perioden 2019-2023 består Geilo sokneråd av følgende personer:

Faste medlemmer:
Tor Olav Reime, leder
Anne-Kristin Solberg, nestleder
Georg William Christianen
Trond Fredrik Persen
Helge Ryo-Bergstad
Inger Arnesen

Vara:
Line Therese Sperrevik Persson
Svein Petter Slaatto
Kristian Tandberg Fosshagen
Vilde B.Torblå Kjønaas
Johanne Grydeland Sulejewski