Vigsel i kirken


Bryllup er en fest for kjærligheten. To mennesker lover å elske og ære hverandre og holde sammen i gode og onde dager resten av livet. Det handler om de to, men de to står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner tilstede.

 

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling som kan skje borgerlig eller kirkelig. En godkjent vigselsperson skal erklære ekteskapet gyldig. Par som er borgerlig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet om de ønsker det.  Det finnes en egen liturgi for det.

I Den norske kirke er alle velkommen til å gifte seg - enten paret består av mann og kvinne eller to mennesker av samme kjønn.

Om dere velger en av kirkene i kommunen dere bor, er det helt gratis.

Stort eller lite bryllup - dagen kan feires med familie, slekt og venner. En kan også si ja til hverandre med bare prest og forlovere til stede.

For å undersøke om ønsket dato og tidspunkt for vielse i kirkene i Hol kommune, kontakt Hol kirkekontor, kirken@hol.kommune.no, eller telefon 32 09 69 30

Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under og på Den norske kirkes nettsider.

https://kirken.no/nb-NO/bryllup/