Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Faste aktiviteter


Det finnes kanskje de som tror at livet i kirken kun handler om gudstjenesten. Kirken tilbyr mer enn det. Vi har faste aktiviteter for barn, unge og voksne.


Selv om gudstjenesten ikke er det eneste som skjer i kirken, er den fortsatt sentral, og alle som måtte ønske det er velkommen å være med. For de aller minste har vi babysang, og fra 4 år og oppover kan barna få lov å være med i barnekoret Skrål, som har øvelse hver mandag.

Ten Sing United er ett tilbud for ungdom. De har øvelse hver tirsdag fra kl 18 til 20 i kulturkyrkja. Andre torsdag hver måned inviterer diakoninemnda til formiddagstreff kl.11.00. Et interessant tema, andakt og god mat er faste programposter. Det inviteres også til onsdagsbønn hver uke kl. 12 - 13.

Velg kalender