Faste aktiviteter


Det finnes kanskje de som tror at livet i kirken kun handler om gudstjenesten. Kirken tilbyr mer enn det. Vi har faste aktiviteter for barn, unge og voksne. Selv om gudstjenesten ikke er det eneste som skjer i kirken, er den fortsatt sentral, og alle som måtte ønske det er velkommen å være med. For de aller minste har vi babysang hver onsdag.

Ten Sing United er ett tilbud for ungdom. De har øvelse hver tirsdag fra kl 18 til 20 i kulturkyrkja. Andre torsdag hver måned inviterer diakoninemnda til formiddagstreff kl.11.00. Et interessant tema, andakt og god mat er faste programposter. Det inviteres også til onsdagsbønn hver uke kl. 12 - 13.


 

Velg kalender