Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Minnelund


 

På Geilo gravlund er det anlagt en minnelund for urnegraver med felles minnesmerke.  På minnesmerket er det anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død for den gravlagte. Det er plass til to navn på minnesmerket.

Det er gravplassforvaltningen som skal sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg avskårne blomster og tenne lys på anvist sted.

Feste

Det er anledning til å feste en grav i tillegg til den graven som tas i bruk. For tilleggsgraven tas det festeavgift fra dag en.  Fredningstiden er 30 år og den kan festes videre etter det.  Dette er ikke feste i ordinær forstand det det ikke vil være anledning for fester å gravlegge på nytt i graven.  Rettighetene begrenser seg til å kunne beholde navneplaten i festetiden.

For plass på minnelunden tas en engangsavgift.   For tiden kr 6.000 (2019). I  avgiften inngår gravens andel av minnesmerket, gravert minneplate, beplanting, vedlikehold og stell i fredningstiden (30 år).  Selve gravleggingen er gratis og belastes ikke.  Kremasjonsavgiften til krematoriet og transport betales av fellesrådet.

Vi håper minnelunden vil oppleves som vakker og fredfull og som et godt sted for å minnes.

Litt historikk sakset fra Kirkebladet 2018

Geilo nye kirkegård (nå Geilo gravlund) ble bygget i 1978, utvidet i 1988, i 2005 og 2011.

Da gravplassen ble utvidet i 2005 ble det opparbeidet et sirkelformet felt (10 m i diameter) med plass til ca. 300 urnegraver.  Feltet var opprinnelig tenkt og godkjent som en anonym minnelund, dvs. ingen navn på de som var gravlagt der og pårørende kunne ikke være med på urnenedsettelsen. 

Slike anonyme minnelunder ble etablert flere steder i landet, men etterspørselen viste seg å være liten.  Folk ønsker seg en minnelund med et felles minnesmerke med navn og de ønsker å kunne være tilstede under urnenedsettelsen.  Siden dette ikke var det som var planlagt og godkjent her  måtte det lages en ny plan som krevde godkjenning.

Nå er Geilo minnelund klar. Like før snø og frost tok ordentlig tak kom minnesmerkene på plass.

Tilbake