Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Velkomen til dugnad på kyrkjegardane i Hol


Skurdalen: Måndag 6.mai frå kl 17

Dagali: Tysdag 14. mai frå kl 17

Geilo: Tysdag 14.mai frå kl 11-13, og kl 16-18

Hol: Måndag 13. mai frå kl. 17

Hovet: Måndag 13. mai frå kl 17                              

Ta med rive. Kaffikvil.

Helsing sokneråda

 

Tilbake