Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Konfirmasjonsdatoer kommende år


 

Her er oversikt over konfirmasjonsdatoer de neste årene fremover. 

 

2019:

Geilo - Søndag 09.06

Hol - Søndag 25.05

Hovet -Lørdag 01.06

Skurdalen - Søndag 26.05

 

2020:

Geilo - Lørdag 06.06

Hol - Søndag 23.05

Hovet - Lørdag 30.05

Dagali - Søndag 31.05

Skurdalen - Søndag 24.5 

 

2021:

Geilo

Hol

Hovet

Dagali

Skurdalen

 

2022:

Geilo

Hol

Hovet

Dagali

Skurdalen

 

2023:

Geilo

Hol

Hovet

Dagali

Skurdalen

Tilbake