Opptatt av hvordan andre har det?


 - Vi søker diakon! Er du motivert å jobbe i fjellnatur og blant mange gode mennesker, med fokus på ungdom og sårbare grupper? Inntil 100% fast stilling, Geilo

 

Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og er en av landets største reiselivskommuner.  Her er det både et urbant og tradisjonsrikt bygdemiljø. Midt mellom Oslo og Bergen er Geilo et travelt stoppested på Bergensbanen.  Kommunen har ca. 4500 innbyggere.  I høytider og ferier mangedobles folketallet. Det er 3 sokn i kommunen; Hol/Hovet, Dagali/Skurdalen og Geilo som er det største. Staben består av 2 prester, kirkemusiker, organist, trosopplærer, sekretærer, kirketjenere og kirkeverge.  Geilo kulturkyrkje ble vigslet i 2010 og rommer gode kontorer for alle ansatte og felles kirkekontor for de tre sokna.  I tillegg fungerer kirken som en «sjømannskirke» på fjellet med fleksible rom og aktivitet alle dager i uken og mange engasjerte frivillige.  For tiden forberedes en satsing på arbeid blant barn-, ungdom og familier. Ten Sing og ungdomscafé vil stå sentralt i dette arbeidet.  Ønsker du å gjøre en forskjell i noens liv?  Er du også glad i friluftsliv, kultur og friske utfordringer, da håper vi du søker. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Diakonalt arbeid i sokna med spesielt fokus på ungdom og sårbare grupper
 • Samarbeide med kommunale og private institusjoner og aktører
 • Relasjonsbyggende arbeid og tilstedeværelse i ungdomsmiljøet, veilede og bidra til problemløsing på et tidlig stadium, være en trygg voksen
 • Oppstart av ungdomscafé senhøsten 2020
 • Delta i undervisning og aktiviteter for konfirmanter, ungdom og foresatte i samarbeid med trosopplærer og prest
 • Rekruttere, følge opp og motivere frivillige medarbeidere
 • Følge opp og videreutvikle sorgarbeid for ungdom
 • Utvikle møteplasser og være en ressurs i å fremme inkludering og integrering i kommunen
 • Arbeidsområdene vil ellers kunne tilpasses søkerens kvalifikasjoner, interesser og erfaringer

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannet diakon med mastergrad
 • Medlemskap i Den norske kirke

Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere med godkjent diakoniutdanning kan det være aktuelt å ansette kandidater med relevant bakgrunn i engasjement på inntil 2 år. Relevant kompetanse kan være:

 • Minst 3-årig fagutdanning innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk utdanning av minst 3 års varighet
 • Utdanning i kristendomskunnskap tilsvarende minimum 30 studiepoeng
 • Praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og veiledet praksis på til sammen minimum 30 studiepoeng
 • Kandidater som kan tenke seg å gjennomføre mastergradsstudiet i diakoni vil bli foretrukket

 

Personlige egenskaper

 • Du trives i møter med andre, spesielt ungdom, og evner å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Du er initiativrik, kreativ og ser muligheter
 • Du kan arbeide selvstendig, samtidig som du er en god lagspiller
 • Du er målrettet og har gjennomføringsevne
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med skoler, ulike organisasjoner og andre offentlige aktører

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

 

Lyst å jobbe med disse? To av våre hyggelige ansatteVi tilbyr:

 • En meningsfylt, variert og spennende jobb
 • Flotte lokaler og kontor i Geilo kulturkyrkje
 • Godt sosialt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Arbeidsveiledning og kollegialt samarbeid blant diakonene
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter kirkelige arbeids- og tariffavtaler
 • Kollektiv pensjonsordning i KLP

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med kirkeverge Anders Ilsøy, tlf.  900 99 599,
eller sokneprest på Geilo, Helle Maria Wolstad, tlf.  468 14 114.

Søknad med cv sendes på e-post til: kirken@hol.kommune.no

eller pr post til Hol kirkelige fellesråd, Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo,

Søknadsfrist: 20. juli 2020

Tilbake