Smittevernregler for gudstjenester


Menighetene åpner nå opp for gudstjenester, og den første gudstjenesten blir i Hol kyrkje 31. mai kl 11. Her er grunnleggende smittevernregler for gudstjenester i Hol:

 

 

 • Er du syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, kan du ikke delta
 • Håndhilsing og klemming er forbudt
 • Respekter anvisning om sitteplasser for å overholde avstandskravet
 • Avstandskrav på minimum en meter for alle som ikke tilhører samme husstand
 • Krav til hygiene – benytt hånddesinfiserende middel som er satt fram
 • Det stilles krav til navneregistrering ved ankomst – vi er forpliktet til å registrere alle for senere smittesporing dersom det kommer sykdomsutbrudd etter gudstjenesten. Navnelisten benyttes ikke til noe dersom det ikke blir sykdomsutbrudd og listen makuleres forsvarlig etter 10 dager.
 • Ved lystenning må kun det lyset man selv ønsker å tenne berøres. Lyset står klart i lysgloben.
 • Ved nattverd sørg for å holde minimum 1 meter avstand til dem som ikke tilhører din husstand i køen fram til nattverdutdelere.
 • Ved gudstjenestens avslutning vær tålmodig slik at det ikke danner seg kø ved utgangen
 • Vi har dessverre ikke anledning til å servere kirkekaffe
 • Det er satt et krav til maksimumsantall på 50 personer i kirken. Noen kirker kan ha lavere maksimumsantall basert på størrelsen av kirkerommet. Dersom vi blir flere enn dette antallet må du dessverre vente til neste søndag, eller følge med på våre digitale sendinger.

Takk for hjelpen med gjøre gudstjenester så trygge som mulig.

Tilbake