Kvinnenes internasjonale bønnedag


Velkommen til gudstjeneste fredag 1. mars i Geilo kulturkyrkje. Dette er en viktig dag for det felles kirkelige fellesskapet i Norge, samtidig som vi ber sammen med hele resten av verden den første fredagen i mars hvert år. Vi er alle bundet sammen som bedende kvinner på tross av landegrenser, språk og kultur.

Sted: Geilo kulturkyrkje
Tid: kl. 12:00
Prest: Gunni Marie Banggren
Organist: Ludmilla Petrova
Medliturg: Anne Gunhild Grøthe
Kirketjener: Anne Marie Markegård
Dag i kirkeåret: Fr etter 2. søndag i fastetiden
Prekentekst: Luk 7,36-50
Andre lesetekst: Rom 5,17-19
Første lesetekst: 1 Mos 3,8-15


Kvinnenes Internasjonale Bønnedag ble startet i 1887 og ble et verdensomspennende fellesskap fra 1928. I Norge har man hatt slike samlinger fra slutten av 1920-tallet. 

Årets innsamlingsprosjekt i samarbeid med Frikirken i Norge:

  1. Arbeid blant troende med muslimsk bakgrunn i Palestina. Frikirken støtter to kvinner ('Amey' og 'Hanan') som jobber med kvinner ift. relasjonsbygging og disippelgjøring. Muslimske kvinner som tar imot Jesus, risikerer å bli eksludert fra familien. 'Amey' og 'Hanan' omtales offentlig med fiktive navn av hensyn til deres sikkerhet (de er selv troende med muslimsk bakgrunn). De sender regelmessig bønnebrev om arbeidet de gjør.
  2. Musalaha, en organisasjon med base i Jerusalem (har nylig også opprettet kontor i Beit Sahour utenfor Betlehem), setter søkelys på dialog og forsningsarbeid. De har to ulike prosjekter blant kvinner; Et for Israelske/Palestinske kvinner og et for muslimske/kristne palestinere.

Mer informasjon finnes på worlddayofprayer.net.

Tilbake