Askespredning


Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning i naturen som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. 

Hvis gravstedet vil ha en spesiell offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 
Søknaden sendes til Fylkesmannen i det fylket spredningen skal skje. Når tillatelsen fra Fylkesmannen foreligger, må du kontakte Hol kirkekontor for å avtale tidspunkt for utlevering av urnen. Frist for askespredning er senest 6 måneder etter dødsfallet.

Tilbake