Gravstell


Hol kirkelige fellesråd tilbyr gravstell på kirkegårdene i Hol kommune.

Av ulike årsaker er mange forhindret fra å stelle gravene til sine kjære. Ved å opprette en stellavtale hos oss steller vi graven for deg.

I en stellavtale hos oss inngår nedsetting av plantekasser fra Empiri, planting av sommerblomster og generelt vedlikehold i form av jordfornyelse, gjødsling, vanning og luking.

For informasjon eller bestilling av stell, kontakt Hol kirkekontor på tlf.: 32096930 eller på e-post: kirken@hol.kommune.no.

Tilbake