Nytt orgel i Geilo kulturkyrkje 2021


Første søndag i advent 2021 skal nytt, akustisk kirkeorgel være på plass i kulturkyrkja.  Hol kirkelige fellesråd har signert kontrakt med Rieger Orgelbau fra Østerrike om levering av skreddersydd pipeorgel.

 

Orgelet vil selvfølgelig gi kulturkyrkja et stort musikalsk løft, men formgivningen har også vært viktig. Orgelets fasade gjenspeiler kirkens arkitektur på en genuin måte og vil fullføre kirkerommets utforming.

Kostnaden på orgelet er kr 5 mill. Karsten Isachsens legat har lagt grunnlaget for finansieringen med å bevilge 1,5 mill. kr.  Både Skue sparebank og Sparebank 1 har gitt kr 100.000 hvert år de siste årene og sammen med kunstsalg, pipekonserter og små og store gaver fra privatpersoner nærmer en seg fullfinansiering, men trenger fortsatt bidrag.


Geilo kirkefonds konto:  2333.50.18915 – merk gaven Orgel – takk for gaven!

Tilbake