Friluftsgudstjenester


Se oversikt over hvor og når vi holder friluftsgudstjenester i sommer.

Søndag 30. juli - kl. 12 på Prestholtseter.

Søndag 6. august - kl. 12 på Hol Museum (Hagafoss).

Søndag 13. august - kl. 12 på Geilojordet. Med dåp. 

Søndag 20. august - kl. 11 på Halvorstølen (Skurdalen). 

Tilbake