Nye gravplassvedtekter


Fra 1. mai 2023 gjelder våre nye gravplassvedtekter.

22. februar 2023 ble det vedtatt nye gravplassvedtekter av Hol kirkelige fellesråd. Disse trer i kraft 1. mai. 

Les de nye gravplassvedtektene her

 

Hva er nytt?

Fredningstid for kistegraver har økt fra 30 til 40 år, og fredningstid for urnegraver er redusert fra 30 til 20 år. I Hol kommune er noen deler av eldre gravlunner stengt for kistegravlegging. Ellers er mye av vedtektene som før, men det er noen endringer og nye temaer slik som «Navnet minnelund» og «Arbeid på gravplassene». 

 

 

Tilbake