Kvinnenes internasjonale bønnedag


Velkommen til gudstjeneste fredag 3. mars i Geilo kulturkyrkje. Dette er en viktig dag for det felles kirkelige fellesskapet i Norge, samtidig som vi ber sammen med hele resten av verden den første fredagen i mars hvert år. Vi er alle bundet sammen som bedende kvinner på tross av landegrenser, språk og kultur.

Fredag 3 mars markerer vi kvinnenes internasjonale bønnedag med en gudstjeneste i Geilo kulturkirke. Årets bønnetema er: Jeg har hørt om deres tro og fokuset i år er på Taiwan. Denne dagen ble startet av kvinner i USA i 1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene.

I dag har bønnedagen komiteer i mer enn 170 land og regioner. Kvinnenes internasjonale bønnedag ønsker å knytte ulike raser og tradisjoner sammen i et tettere fellesskap, så de får økt forståelse for hverandre og bedre kan hjelpe og støtte hverandre gjennom bønn.

På denne dagen ønsker kvinner verden over å stadfeste sin tro på Jesus Kristus og dele håp og bekymringer, gleder og sorger med hverandre.

Kollekten går til et prosjekt på Taiwan som driver integreringsarbeid blant kvinner som er immigranter og gi de muligheten til å integrere seg og sin familie i et nytt land.

Sted: Geilo kulturkyrkje

Liturg: Line Bakken
Organist: Lars Inge Tverberg
Kirketjener: Anne Marie Markegård
Dag i kirkeåret: Fr etter 1. søndag i fastetiden
Prekentekst: Matt 4,1-11
Andre lesetekst: Jak 1,12-16
Første lesetekst: 1 Mos 2,8-9; 3,1-8 

See less

Tilbake