Geilo kulturkyrkje


Geilo kulturkyrkje ble vigslet 28. november 2010 og har blitt en attraksjon langt utover landets grenser.

Geilo kulturkyrkje – slik kirken skal se ut som fullført bygg

Bygget er et arkitektonisk monument i harmoni med landskapet på Geilo - et landemerke bygda og kommunen er stolte av. Bygget ble i 2010 nominert til «Årets Trebyggeri» og «Årets Bygg».

Kirken er tegnet av sivilarkitekt MNAL Jorunn Westad Brusletto 

«Å utforme et kirkebygg er en spesiell arkitektonisk utfordring», sier Westad Brusletto.  «Bygget vil bety mye for de fleste, uansett tilknytning. Det skal stå i lang tid og være et symbol og samlingspunkt. Vårt svar på oppgaven har vært å spille på landskapets former».

Arkitektens visjon og bakgrunn for utformingen formulerer hun slik:

«Visjonen er et bygg som skal gjenspeile sammenhengen mellom himmel og jord, Gud og menneske. Jorden og mennesket er den lave formen som med sitt torvtak er en del av jorden, mens det spiralformede «tårnet» over kirkerommet peker mot himmelen og med sin geometri speiler de fysiske kreftene som skaper orden i kaos.»

Kirkerommets utsmykking er laget av den internasjonalt anerkjente kunstneren Kjell Nupen (1955-2014).
Hovedutsmykningen er utført under tittelen ”Uendelig reise”. Altervinduene består av 12 malerier i kunstglass, herdet på bæreglass. Tittelen på glassmaleriene er ”Fra mørke til lys”. Til disse hører også egne glassmalerier på kirkerommets hoveddør.
Krusifiks oppe på veggen til høyre for glassmaleriet er utført i patinert bronse og i tilnærmet normal menneskestørrelse. Døpefont og alter er hogget ut i svart granitt (diabas) fra Skåne i Sverige. Nupen har også laget to sølvlysestaker til alteret som brukes ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

I samsvar med intensjonene i planleggingen av korpartiet og kulturkirken som helhet har alteret og døpefonten fått en liturgisk sentral plass i kirkerommet.  Sammen med døpefonten er det alteret som gjør rommet til et kirkerom og alteret framtrer mest sentralt når det får stå uten knefall og ha godt med rom rundt seg.  Knefallet har ingen liturgisk funksjon og settes fram ved behov.
Kirken er en brukskirke, en «sjømannskirke» på fjellet. Gudstjenester og kirkelige handlinger er fremdeles bærende elementer, men i tillegg er kulturkirken kunstens og kulturens sted.  

I kirken er det mange rom

Den har stille rom – steder for ettertanke, undring, utsikt og kontemplasjon, samt rom for konserter, drama, dans og andre kulturinnslag. Kirken har et kunstgalleri med gode eksponeringsmuligheter for billedkunst og kunstinstallasjoner.
Flere av rommene defineres som livssynsnøytrale, og kan derfor brukes til ulike formål.
Kirken har 480 sitteplasser, fordelt på 270 plasser i kirkerom, 135 plasser i forsamlingssal, 40 plasser i liten sal og 35 plasser på galleriet.

Kirkekontoret

Kirken rommer kontor for alle kirkelig ansatte i Hol kommune.  I tillegg rommer kirka servicekontor for alle sokna og kirkene i Hol kommune. Herfra organiseres og administreres gudstjenester og kirkelige handlinger for alle de tre sokna og kirkene i kommunen: Hol og Hovet; Geilo; Dagali og Skurdalen.

Kirketorget og kjøkken

Det første som møter deg i Geilo kulturkyrkje er kirketorget eller «kirkebakken».  Mandag til lørdag kl 11-15 drifter frivillige kafeen med kaffe og vaffelsalg og omvisning i kirken.

Barne- og ungdomsavdeling

Lokalet er utstyrt med sittegrupper, bordtennis, billiard og diverse spill. I tillegg til å være en plass hvor barn og unge kan bruke fritiden sin, er det et godt rom for samlinger.

Stor forsamlingssal

Den store forsamlingssalen ligger i tilknytning til kirkerommet. Den kan åpnes opp og gjøres til en del av kirkerommet. Salen brukes blant annet til fester, møter for lag og foreninger, og minnesamvær. Når salen er adskilt fra kirkerommet kan den også brukes til livssynsnøytrale seremonier. Salen kan også leies av private til minnesamvær og festlige lag, for eksempel ved dåp og vielse.

Bårerom

Bårerommet ligger på sørøstsida av kirkerommet og har egen utgang. Rommet er enkelt utstyrt uten religiøse symboler. Rommet kan brukes til livssynsnøytrale begravelser/bisettelser eller for begravelse i stillhet. Til bårerommet hører kjølerom og et lite rom for pårørende ved båremottak.

Tilbake