Gravplass


Alle som har fast bopel i kommunen, har rett til fri gravplass. Kremasjon og kistegravlegging sidestilles og er gratis for kommunens innbyggere.

Hol kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som har det økonomiske ansvaret.Hol kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.  Det er 7 gravplasser i kommunen og avdøde personer kan gravlegges på hvilken som helst av disse.

På Geilo gravlund er det anlagt en minnelund med felles minnesmerke.
Det er også et felt som er tilrettelagt for muslimer.

Tilbake