Konfirmasjon i Hol kommune


Uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig er du velkommen til konfirmasjon i kirken. I konfirmasjonstiden inviterer kirken deg til en spesiell tid hvor du får opplevekristen tro på ulike måter.

Gjennom konfirmasjonsåret får du lære mer om deg selv og Gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål sammen med oss som jobber i kirken og sammen med andre ungdommer. Vi snakker om livet – på godt og vondt, om kjærlighet og om Gud.

Samtidig får du mange nye opplevelser.

Som konfirmant vil du...

  • få en høytidelig og minneverdig konfirmasjonsdag
  • bli kjent med symboler og ritualer, kirkerommet og hva kirken bygger på og står for
  • bli med på konfirmantleir
  • møte de andre konfirmantene i Hallingdal på Konfirmantfestival
  • bli bedre kjent med andre og deg selv
  • delta i solidaritetsarbeid og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
  • lage gudstjenester og skape høytid i kirkerommet

Du kan velge mellom to ulike konfirmantopplegg: onsdagssamlinger og Ten Sing konfirmant.

Når og hvordan:

-       I mai sendes det ut invitasjon til konfirmasjon, til alle 8-klassinger som er døpt.

-       Påmeldingsfrist: 8.august

-       I begynnelsen av august sendes det ut brev til alle påmeldte, med aktivitets- og møteplan

-       14. og 15.august er det oppstart for konfirmantene.

 

Konfirmasjonene i Hol kommune avholdes i mai og juni.

Tilbake