Utkast til retningslinjer for bruk av kirkene i Hol


Det er utarbeidet forslag på nye "Regler for bruk og utleie av kirkene i Hol". Geilo sokneråd vedtok i møte 7.12.21. at forslaget skulle legges ut på hol.kirken.no for innspill fra menighetene.

 

Skriftlig format fås utlevert på kirkekontoret. 

Innspill sendes til anne-kristin.solberg@hol.kommune.no, innen 6.2.22

 

Tilbake