Ombygging av alterpartiet


I påvente av nytt orgel som skal være på plass høsten 2021, ble alter-partiet ombygd i løpet av sommeren. Gulvplank ble byttet ut med skifer og alter-partiet ble større.

 

 

Mange dugnadstimer ble lagt ned i rivningen av det gamle, mens profesjonelle ha tatt seg av resten.

Tilbake