Kirkene stengt


Frem til 11. april er våre kirker stengt for all aktivitet, unntatt begravelser og bisettelser som kan skje med inntil 30 personer til stede. Tensing, onsdagsbønn og konfirmantundervisning er avlyst. Hold dere oppdatert her om eventuelle alternative opplegg.

 
 

Det er mulig å snakke med prest eller diakonimedarbeider på telefon eller ved individuell samtale.

Sokneprest på Geilo Helle Marie Wolstad Helle:

Maria.Wolstad@hol.kommune.no

mobil 468 14 114

Diakonimedarbeider Borgar Storebråten:

Borgar.Storebråten@hol.kommune.no

mobil 901 70 107

 

Tilbake