Kirkene åpner opp


Regjeringen tillater nå inntil 100 personer på faste, tilviste plasser der det er mulig å holde minst 1 meter avstand. Skurdalskyrkja, Dagali og Hovet kirke vil ha et lavere maksimalantall, og det er fortsatt bare tillatt med 10 personer ved minnesamvær og andre private samlinger.

 

Endringen gjelder fra tirsdag 23. februar og gjelder for både gravferder, gudstjenester og andre arrangementer.

Deltagere i gravferder kan komme fra ulike kommuner, mens bl.a. barnedåp og bryllup som samler deltakere fra flere kommuner bør utsettes i påvente av nye retningslinjer i midten av mars.

Vi minner om at det er påbud om munnbind ved inngang til kirkene, mens det er mulig å ta dette av når det er god plass inne, slik at en kan synge med!

Som en følge av de siste endringene vil vi utsette konfirmasjonene til høsten, mens Onsdagssvall kan starte opp om ikke så lenge. Sjekk kalenderen nederst på hjemmesiden for oppdatert informasjon!

Tilbake