Frilufts - ski - kulturinterressert? Høytliggende stilling som diakon i 100% er ledig!


Ønsker du å gjøre en forskjell i noens liv?  Er du også glad i friluftsliv, kultur og friske utfordringer, da håper vi du søker.  

 

Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og er en av landets største reiselivskommuner. Her er det både et urbant og tradisjonsrikt bygdemiljø. Midt mellom Oslo og Bergen er Geilo et travelt stoppested på Bergensbanen. Kommunen har ca. 4500 innbyggere. I høytider og ferier mangedobles folketallet. Det er 3 sokn i kommunen; Hol/Hovet, Dagali/Skurdalen og Geilo som er det største. Staben består av 2 prester, kirkemusiker, organist, trosopplærer, sekretærer, kirketjenere og kirkeverge.

Geilo kulturkyrkje ble vigslet i 2010 og rommer gode kontorer for alle ansatte og felles kirkekontor for de tre sokna. I tillegg fungerer kirken som en «sjømannskirke» på fjellet med fleksible rom og aktivitet alle dager i uken og mange engasjerte frivillige. For tiden forberedes en satsing på arbeid blant barn-, ungdom og familier. Barnekoret Skrål og Ten Sing står sentralt i dette arbeidet. Ønsker du å gjøre en forskjell i noens liv? Er du også glad i friluftsliv, kultur og friske utfordringer, da håper vi du søker.

Arbeidsoppgaver

 • Diakonalt arbeid i sokna, med spesielt fokus på ungdom og sårbare grupper
 • Samarbeid med kommunale og private institusjoner og aktører
 • Relasjonsbyggende arbeid og tilstedeværelse i ungdomsmiljøet: Være en trygg voksen, veilede og bidra til problemløsing på et tidlig stadium
 • Oppstart av ungdomscafé i Geilo kulturkyrkje fredager
 • Videreutvikle vår seniorcafé Svall i samarbeid med Hol kommune og Røde Kors
 • Delta i undervisning og aktiviteter for konfirmanter, ungdom og foresatte i samarbeid med trosopplærer og prest
 • Rekruttere, følge opp og motivere frivillige medarbeidere
 • Utvikle møteplasser og være en ressurs i å fremme inkludering og integrering i kommunen
 • Videreutvikle vårt sorgarbeid blant ungdom Arbeidsområdene vil ellers kunne tilpasses søkerens kvalifikasjoner, interesser og erfaringer

Kvalifikasjoner

 • Utdannet diakon med mastergrad
 • Medlemskap i Den norske kirke
 • Dersom vi ikke får kvalifiserte søkere med godkjent diakoniutdanning kan det være aktuelt å ansette kandidater med relevant bakgrunn i engasjement på inntil 2 år.
 • Relevant kompetanse kan være:
 • Minst 3-årig fagutdanning innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk utdanning av minst 3 års varighet
 • Utdanning i kristendomskunnskap tilsvarende minimum 30 studiepoeng
 • Praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og veiledet praksis på til sammen minimum 30 studiepoeng
 • Kandidater som kan tenke seg å gjennomføre mastergradsstudiet i diakoni vil bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Du trives i møter med andre, spesielt ungdom, og evner å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Du er initiativrik, kreativ og ser muligheter
 • Du kan arbeide selvstendig, samtidig som du er en god lagspiller
 • Du er målrettet og har gjennomføringsevne
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med skoler, ulike organisasjoner og andre offentlige aktører Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En meningsfylt, variert og spennende jobb
 • Flotte lokaler og kontor i Geilo kulturkyrkje
 • Godt sosialt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Arbeidsveiledning og kollegialt samarbeid blant diakonene
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter kirkelige arbeids- og tariffavtaler Kollektiv pensjonsordning i KLP

Kontaktinformasjon

Anders Ilsoy, kirkeverge, 900 99 599
Helle Maria Wolstad, sokneprest, 468 14 114

Arbeidssted

Skurdalsvegen 22
3580 Geilo

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Hol Kirkelige Fellesråd

Referansenr.:4298813301
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 01.11.2020

Tilbake