Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Allehelgensdag


I år vil kirkene være åpne på ettermiddagen Allehelgens, 3.11 mellom kl 15 og 18.

Dere er velkommen til å komme inn, tenne lys og minnes.

 

Navnene på de som ble gravlagt/bisatt i de forskjellige kirkene vil bli lest opp på disse tidspunkene:

Hovet kyrkje:    kl 16:00

Hol kyrkje:         kl 15:00

Geilo kyrkje:      kl 16:15

Skurdalskyrkja: kl 17:00

Dagali kirke:       kl 16:00

Det blir Allehelgensgudstjeneste i Geilo kulturkyrkje kl 19:00 for alle.

Der vil det bli diktlesing, vakker musikk og lystenning.

Der vil navnene på de som er gravlagt/bisatt fra kulturkyrkja bli lest opp.

Tilbake