Alle rettigheter 2019 Hol kirkelige fellesråd

Diakon i 100% fast stilling søkes


Søknadsfrist 19. august 2019

 

DIAKON

100% fast stilling, Geilo

Hol kommune ligger øverst i Hallingdal og er en av landets største reiselivskommuner.  Her er det både et urbant og tradisjonsrikt bygdemiljø. Midt mellom Oslo og Bergen er Geilo et travelt stoppested på Bergensbanen.  Kommunen har ca. 4500 innbyggere.  I høytider og ferier mangedobles folketallet. Det er 3 sokn i kommunen; Hol/Hovet, Dagali/Skurdalen og Geilo som er det største. Staben består av 2 prester, kirkemusiker, organist, trosopplærer, sekretærer, kirketjenere og kirkeverge.  Geilo kulturkyrkje ble vigslet i 2010 og rommer gode kontorer for alle ansatte og felles kirkekontor for de tre sokna.  I tillegg fungerer kirken som en «sjømannskirke» på fjellet med fleksible rom og aktivitet alle dager i uken og mange engasjerte frivillige.  For tiden forberedes en satsing på arbeid blant barn-, ungdom og familier. Barnekoret Skrål og Ten Sing står sentralt i dette arbeidet.  Ønsker du å gjøre en forskjell i noens liv?  Er du også glad i friluftsliv, kultur og friske utfordringer, da håper vi du søker. 

Arbeidsoppgaver:

 • Diakonalt arbeid i sokna med spesielt fokus på ungdom og sårbare grupper
 • Samarbeide med kommunale og private institusjoner og aktører
 • Relasjonsbyggende arbeid og tilstedeværelse i ungdomsmiljøet, veilede og bidra til problemløsing på et tidlig stadium, være en trygg voksen
 • Delta noe i undervisning og aktiviteter for konfirmanter, ungdom og foresatte i samarbeid med trosopplærer og prest
 • Rekruttere, følge opp og motivere frivillige medarbeidere
 • Utvikle møteplasser og være en ressurs i å fremme inkludering og integrering i kommunen
 • Følge opp og videreutvikle sorgarbeid for ungdom (igangsatt)
 • Ellers vil arbeidsområda i noen grad kunne tilpasses søkeren sine kvalifikasjoner, interesser og erfaringer

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannet diakon som har mastergrad med:
 • Minst 3-årig fagutdanning innen helsefag eller sosialfag, eller pedagogisk utdanning av minst 3 års varighet
 • Utdanning i kristendomskunnskap tilsvarende minimum 30 studiepoeng
 • Praktisk-kirkelig utdanning med hovedvekt på diakoni og veiledet praksis på til sammen minimum 30 studiepoeng
 • Du er medlem av Den norske kirke
 • Dersom vi ikke får kvalifisert søker med diakoniutdanning, kan det være aktuelt å ansette en person med 3-årig bachelor innen helse/sosial/pedagogikk, og at søker tar master i diakoni på deltid i løpet av en avtalt tidsperiode.

 

Personlige egenskaper

 • Du trives i møter med ungdom og evner å skape tillit i møte med mennesker i ulike livssituasjoner
 • Du kan arbeide selvstendig, er målrettet og er en god lagspiller
 • Du evner å bygge nettverk og samarbeide med skoler, ulike organisasjoner og andre offentlige aktører
 • Du er initiativrik, kreativ, ser muligheter og har gjennomføringsevner
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår i hht kirkelig arbeids- og tariffavtaler
 • Kollektiv pensjonsordning i KLP
 • Arbeidsveiledning
 • Godt sosialt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • En variert og spennende jobb

 

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med kirkevergen, tlf.  924 99 240
eller sokneprest på Geilo, Helle Maria Wolstad, tlf.  468 14 114.

Søknad med cv sendes:  Hol kirkelige fellesråd, Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo,
e-post:  kirkeverge@hol.kirken.no      Søknadsfrist: 19. august 2019

Tilbake