Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Gravstell


Hol kirkelige fellesråd tilbyr gravstell på kirkegårdne i Hol kommune.

 

Av ulike årsaker er mange forhindret fra å stelle gravene til sine kjære.

Ved å opprette en stellavtale hos oss steller vi graven for deg.

 

En stellavtale hos oss inngår nedsetting av plantekasser fra Empiri, planting av sommerblomster og generelt vedlikehold i form av jordfornyelse, gjødsling, vanning og luking.

 

For informasjon eller bestilling av stell, kontakt Hol kirkekontor på 32096936 eller karianne@hol.kirken.no

Tilbake