Kunstutstilling med Terum og Skjeggestad


Det blir storstilt i kunstgalleriet når Ingfrid Terum og Edith Skjeggestad åpner sin utstilling lørdag 29.august. Professor Gunnar Danbolt åpner utstillingen og det blir musikk ved fiolinist Olaf Aasen. Etter utstillingsåpningen orienterer Gunnar Danbolt om Kjell Nupen sin utsmykning i kirkerommet.

 

Ingfrid Terum er fra Voss og Bergen. Hun har kunstfaglig utdanning fra Høgskulen i Telemark og fra Høgskolen i Oslo, med hovedfag innen bildeskaping. Hun har vært 1.amanuensis i Kunst og handverk ved Høgskolen i Bergen.

Undervisning i både teoretisk og praktisk bildearbeid har vært det sentrale arbeidsområdet. Terum har hatt flere forskningsstipend der granskingsfeltet var kunststudier, bildekommunikasjon og utvikling av grafiske og maleriske teknikker.

 

Edith Bentdal Skjeggestad er født på Dombås. Hun er utdannet faglærer med hovedfag i forming, videreutdannet innen tegning og dekorativ tekstil og 1.amanuesis, vurdert innen Kunstnerisk virksomhet. Hun har pedagogisk og faglig praksis fra alle nivåer i skoleverket.  Hennes lengste ansettelsesforhold har vært ved høgskoler og universitet. Hun har vært gjesteprofessor i 10 år ved Uppsala universitet og har hatt flere engasjement i Danmark, blant anna ledet et toårig forskningsprogram for kompetanseheving av faglærere i tekstil. Hun har en utstakt virksomhet som veileder og sensor på dr.grad, hovedfag og master nivå.

Ingfrid Terum og Edith Bentdal Skjeggestad åpner utstillingen sin i Geilo kulturkyrkje lørdag 29.august kl.16, og holder åpent til 3.oktober.

 

Smittevernsregler vil bli overholdt.

Tilbake