Hol kirkelige fellesråd

Hol kirkelige fellesråd har 3 sokn; Hol og Hovet, Geilo, Dagali og Skurdalen. Vi har 7 kirker og staben består av kirkeverge, administrasjon, kirketjenere, diakon, menighetsarbeider, sokneprester, kirkemusiker og organist.
 
Kirkelig fellesråd skal bl.a. ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, og fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Les lovteksten på lovdata.
I perioden 2023-2027 består fellesrådet av følgende personer:

Faste medlemmer:

Ole Bjørn Kleven - leder

Anders Ilsøy (kirkeverge)

Line Sperrevik Persson

Bjørg Utstrand Lia 

Karin Kåseth

Sissel Hovland

 

Vara:
Knut Medhus

Linda Sveinunggard

Mari Sofie Ramberg

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft