Alle rettigheter 2020 Hol kirkelige fellesråd

Hol kirkelige fellesråd


edit

Hol kirkelige fellesråd har 3 sokn; Hol og Hovet, Geilo, Dagali og Skurdalen. Vi har 7 kirker og staben består av kirkeverge, kirkegårdsansvarlig, sekretærer, driftsleder, kirketjenere, sokneprester, trosopplærer, kirkemusiker og organist.

Kirkelig fellesråd skal bl.a. ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, og fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Les lovteksten på lovdata

I perioden 2015-2019 består fellesrådet i Hol kommune av følgende personer:

 

Kjell Haugo- Hol og Hovet - leder

Anders Ilsøy - Dagali og Skurdalen - nestleder

Knud Knudsen- Hol og Hovet

Anne Irene Drageset - Dagali og Skurdalen

Tor Olav Reime - Geilo

Georg William Christiansen - Geilo

Hallvard Lilleslett - representant fra Hol kommune

Sveinung Hansen - sokneprest

Kirkevergen er daglig leder og saksbehandler for fellesrådets virksomhet.

 

Varamedlemmer:

Rita Ohnstad Nestegard- Hol og Hovet

Brit Kaupang - Hol og Hovet

Karin Kåseth- Dagali og Skurdalen

Britt Haugen - Dagali og Skurdalen

Sverre Sataøen- Geilo

Inge Velle- Geilo

Sigrid Simensen Ilsøy - representant fra Hol kommune