Hol kirkelige fellesråd

Hol kirkelige fellesråd har 3 sokn; Hol og Hovet, Geilo, Dagali og Skurdalen. Vi har 7 kirker og staben består av kirkeverge, administrasjon, kirketjenere, diakon, menighetsarbeider, sokneprester, kirkemusiker og organist.
 
Kirkelig fellesråd skal bl.a. ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, og fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Les lovteksten på lovdata.
I perioden 2019-2023 består fellesrådet av følgende personer:

Faste medlemmer:
Kjell Haugo
Rita Kleiv
Tor Olav Reime - leder
Georg William Christiansen - nestleder
Siv Elin Bragstad Kjønaas
Gudrun Irene Herleiksplass
Helle Maria Wolstad
Hanne Birgitte Lindbak Haatuft

Vara:
Brit Kaupang
Knut Medhus
Inger Arnesen
Line Sperrevik Persson
Bjørg Utstrand Lia
Berit Håvardsrud Simensen
Petter Rukke