Hol kirkelige fellesråd

Hol kirkelige fellesråd har 3 sokn; Hol og Hovet, Geilo, Dagali og Skurdalen. Vi har 7 kirker og staben består av kirkeverge, administrasjon, kirketjenere, diakon, menighetsarbeider, sokneprester, kirkemusiker og organist.
 
Kirkelig fellesråd skal bl.a. ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, og fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Les lovteksten på lovdata.
I perioden 2023-2027 består fellesrådet av følgende personer:

Faste medlemmer:

Ole Bjørn Kleven - leder

Knut Medhus

Trond Persen

Inge Velle

Bjørg Utstrand Lia 

Karin Kåseth

Sissel Hovland

Sveingung Hansen

 

Vara:
Torstein Seim

Tone Berit Aasen

Ole-Andreas Tryti Fossgård

Helge Ryo-Bergstad

Linda Sveinunggard

Mari Sofie Ramberg

Hanne Birgitte Lindbak Haatuft 

Gunni Banggren