Fasteaksjonen 2024


I fasteaksjonen samler vi inn penger til livsviktig arbeid, med særlig fokus på tilgang til rent vann og de enorme ringvirkningene dette har for et menneske. 

 

Bli med på gustjeneste i Geilo kulturkyrkje søndag 17. mars kl. 14.00. 

Våre konfirmanter går fra dør til dør med bøsse fra kl 16:00 - 18:00 denne dagen.

Nesten 800 millioner mennesker lever uten tilgang til rent vann i verden i dag pga. jordskjelv, tørke, flom, krig eller konflikt. Kirkens Nødhjelp jobber med akutt bistand i katastrofer og med langsiktige prosjekter for å redusere nød og fattigdom i verden. Vi jobber for fred og rettferdighet, og for å redde liv.

To uker før påske går rundt 40 000 frivillige bøssebærere fra 1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid.

Foto: Kirkens Nødhjelp

 

Tilbake