Minnelund


På Geilo gravlund er det anlagt en minnelund for urnegraver med felles minnesmerke.  På minnesmerket er det anledning til å sette opp navn og årstall for fødsel og død for den gravlagte. Det er plass til to navn på minnesmerket.

Det er gravplassforvaltningen som skal sørge for felles beplanting og de etterlatte kan sette fra seg avskårne blomster og tenne lys på anvist sted.

Feste

Det er anledning til å feste en grav i tillegg til den graven som tas i bruk. For tilleggsgraven tas det festeavgift fra dag en.  Fredningstiden er 20 år og den kan festes videre etter det.  Dette er ikke feste i ordinær forstand da det ikke vil være anledning for fester å gravlegge på nytt i graven.  Rettighetene begrenser seg til å kunne beholde navneplaten i festetiden.

For plass på minnelunden tas en engangsavgift.   For tiden kr 6.000 (2019). I  avgiften inngår gravens andel av minnesmerket, gravert minneplate, beplanting, vedlikehold og stell i fredningstiden (20 år).  Selve gravleggingen er gratis og belastes ikke.  Kremasjonsavgiften til krematoriet og transport betales av fellesrådet.

Vi håper minnelunden vil oppleves som vakker og fredfull og som et godt sted for å minnes.

 

Tilbake