Informasjon om kirkevalget 2023


Les mer om kirkevalget og hvordan du kan stemme.

I år er det kirkevalg, der du kan fremme det som er viktig for deg gjennom å stemme på folkevalgte til kirken. 

 

Hva er viktig for deg? Vis det med en stemme i kirkevalget

 

Hvem kan stemme?

Medlemmer av Den norske kirke har stemmerett i det soknet de bor i fra året de fyller 15 år. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Du kan sjekke medlemskapet ditt på kirken.no/medlem


Hva stemmer du på?

Kirkevalget er todelt:

Du stemmer lokalt ved å stemme på medlemmer til menighetsrådet der du bor. Menighetsrådets hovedoppgave er å forme og utvikle menigheten. Rådet bestemmer over satsing innen omsorg og diakoni, gudstjeneste, kultur, undervisning og aktivitetstilbud for små og store.

Du stemmer regionalt og nasjonalt ved å stemme på medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet. Bispedømmerådet er det regionale styringsorganet i Den norske kirke. De arbeider for kirkens beste i hele bispedømmet. Det er elleve bispedømmeråd i Den norske kirke.

Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste representative organ, og består av medlemmene i bispedømmerådene, sammen med lederen av Samisk kirkeråd. Når du stemmer på kandidatene til bispedømmerådet, stemmer du derfor samtidig på hvem som skal utgjøre Kirkemøtet.


Hvem kan du stemme på ?

Trykk på lenkene under for å se kandidatene til lokalvalget.

Dagali og Skurdalen sokn

Geilo sokn

Hol sokn

 

Trykk på lenken under for å se kandidatene til regionalvalget.

Tunsberg bispedømme


Slik stemmer du

I kirkevalget kan du forhåndsstemme digitalt eller fysisk, eller du kan stemme fysisk på valgdagene.

Du kan forhåndsstemme digitalt fra 10. august ved å gå inn på kirkevalget.no.

Du kan møte opp fysisk for å forhåndsstemme over hele landet, sjekk kirkevalget.no eller nettsiden til menigheten der du befinner deg for å finne tid og sted.

Under ser du tid og sted for forhåndsstemming i Hol. 

 

I Hol er valgdagene 10. og 11. september. 

Godt valg!

Tilbake