Historisk ordinasjon i Geilo kulturkyrkje


3 nye prester ble tilsatt under søndagens ordinasjonsgudstjeneste.

Søndag 25. juni fant en historisk ordinasjonsgudstjeneste sted på Geilo, med hele 3 nye prester på en gang. Jan Otto Myrseth, biskopen i Tunsberg, sto for den høytidelige ordinasjonen. Prostene i Kongsberg og Ringerike deltok også i gudstjenesten, sammen med prosten i Hallingdal.

Gunni Marie Kozak Banggren er innsatt som ny sokneprest på Geilo, Ole-Jonny Klevland Lomme som vikar for prostiprest i Hallingdal prosti, og Aslak Elias Simonsen som vikar for menighetspresten i Nore og Uvdal. Vigslingsgudstjenesten ga inspirasjon og oppmuntring til alle som var til stede. Vi ønsker våre nye prester lykke til i tiden framover!

Tilbake