Nominasjonskomitéens lister til Kirkevalget 2023


Nominasjonskomitéene for de tre soknene Geilo, Hol og Hovet og Dagali og Skurdalen har levert sine listeforslag til Kirkevalget 10. og 11. september 2023.

Geilo sokn:

 1. Line Therese Sperrevik Persson (1975)
 2. Trond Fredrik Persen (1973)
 3. Anita Wiger (1973)
 4. Helge Ryo-Bergstad (1969)
 5. Johanne Grydeland Sulejewski (1982)
 6. Rolf Ingar Rotegård (1968)
 7. Inge Velle (1944)
 8. Helene Hjørnevik Slåtto (1951)
 9. Janita Sæther Heimland (1989)
 10. Ole-Andreas Tryti Fossgård (1967)
 11. Ina Lysåker Verpe (1984)
 12. Grethe H. Nestegard (1953)
 13. Unn Merethe Breie (1974)

Hol og Hovet sokn:

 1. Knut Medhus (1945), Hol
 2. Ole Bjørn Kleven (1958), Kvisla
 3. Ingrid Vivelid Nestegard (1968), Hol
 4. Josephine Alveva Hohler (1965), Kvisla
 5. Bjørn Sverre Seim (1957), Hol
 6. Åse Hansehaug (1982), Hovet
 7. Tone Berit Aasen (1960, Hovet
 8. Lars Hammarsbøen (1953), Kvisla
 9. Torstein Seim (1951), Hol

Dagali og Skurdalen sokn:

 1. Bjørg Lia (1956), Skurdalen
 2. Karin Kåseth (1957), Dagali
 3. Linda Sveinunggard (1973), Skurdalen
 4. Mari Sofie Ramberg (1956), Dagali
 5. Vebjørn Håvardsrud (1953), Dagali
 6. Arnhild Lillemoen Nedrestøl (1981), Skurdalen
 7. Hanne Svartaas Håvardsrud (1962), Dagali

Listene blir godkjent av soknerådene innen 30. april før de legges ut til offentlig gjennomsyn.

Nytt for Kirkevalget 2023 er muligheten til å gjennomføre supplerende nominasjon. Frem til 15. mai kl. 12.00 kan minst 5 stemmeberettigede forslagsstillere underskrive sitt forslag på kandidat som kan føyes til listen jfr. Kirkevalgreglene §8-1

Tilbake