Hol kirkelige fellesråd søker Kirketjener


Hol kirkelige fellesråd søker Kirketjener i inntil 100% fast stilling.

Kirketjenerne er våre tusenkunstnere og sørger for å holde kirkene og gravplassene i Hol kommune presentable og i god stand, i tillegg til å tilrettelegge ved konserter, bryllup, begravelser og gudstjenester. 

Vi søker spesielt etter deg som setter pris på våre 7 flotte kirker - fra middelalderkirka i Hol til den moderne Geilo kulturkyrkje - tar ansvar, kan jobbe selvstendig og finner det meningsfylt å holde kirkene fine.

Kirketjenerstillingen er praktisk og allsidig, og det er fint hvis du har et fagbrev, erfaring fra serviceyrke eller annen relevant bakgrunn. Du må være fleksibel, ansvarsbevisst, like å omgås andre i ulike livssituasjoner og ha et blikk både for estetikk og hva som må gjøres. Stillingen kan i noen grad tilpasses den enkelte. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Hol kirkekontor ligger i vakre Geilo kulturkyrkje, og har til sammen 12 ansatte. Det meste av aktiviteten vår skjer her, men vi bruker alle våre kirker og du vil få et særskilt tilsyn med ett eller to kirkebygg. Du må ha førerkort og bør være medlem i Den norske kirke.

Lønn etter gjeldende tariff og kvalifikasjoner, samt gode pensjonsbetingelser i KLP. Arbeid i helger og høytider fordeles på våre kirketjenere.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt, og det stilles krav til tilfredsstillende politiattest.

For spørsmål om stillingen, kontakt kirkeverge Anders Ilsøy på tlf. 900 99 599 eller e-post anders.ilsoy@hol.kommune.no.

Søknad med CV sendes til kirken@hol.kommune.no senest søndag 16. oktober.

Tilbake