Åpen kirke på Geilo


Fredag 18.03 kl. 17-19 er kirkerommet i Geilo kulturkyrkje åpent for lystenning og stillhet. Prest er tilstede for samtale. Vi ber fredsbønnen kl. 17:30 og 18:30.

Kirkens fredsbønn

Allmektige, evige Gud, du som kan lede og bøye menneskers hjerter, vi ber deg: Hjelp og styrk alle dem som i dag har det store ansvar for fredens sak i verden. Ta i din mektige hånd nasjonenes ledere, vend deres hjerter til deg og gi dem kraft i striden mot alt som vil forføre oss til det som ondt er.

Gi fred på jorden, og hjelp din kirke å fremme freden mellom folkene. Vern vårt folk og våre hjem mot krig og splid, og la oss bygge og bo i frihet og fred i dette vårt kjære fedreland som du har gitt oss. Hjelp oss å tjene deg med troskap og sammen med alle jordens folk å stå fast i striden mot det onde, ved din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den Hellige Ånd lever og råder, én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen

Tilbake