Bli kjent med Diakon Line


Søndag 28 november kl 11:00 i GKK blir Line Bakke innsatt som diakon i Geilo sokn, Hol og Hovet sokn, Dagali og Skurdalen sokn av prost Sveinung Hansen. Prekenen blir holdt av diakonen Line og hun kommer ellers til å være medliturg sammen med sokneprestene. 

 

Det blir kirkekaffe med gode kaker. Velkommen inn- kom som du er! 

Nedenfor kan du bli litt bedre kjent med diakonen vår.

Bli kjent med Diakon Line?

For kort tid siden kom Line Bakke til Geilo for å gå inn i tjenesten som diakon i Hol. Line kommer opprinnelig fra Oslo, men har tilbragt mange år i Nord Norge. Til oss kom hun fra stillingen som sykehusdiakon i Harstad.

Første møte med den nordligste landsdelen var værharde Honningsvåg der hun skulle jobbe som kirketjener, men ble penset inn på diakonalt arbeid.  Dette førte henne til diakonutdannelse i Tromsø der hovedtema var samarbeid. Andre året tok hun på Diakonhjemmets Høgskole i Oslo der fokus lå på «Hvem jeg er». Sammen med en tidligere utdannelse som barnevernspedagog, var hun godt rustet til arbeidet som diakon.

- Hvorfor ble det Geilo og Hol, Line?

- Jeg var klar for å arbeide i en menighet nå, og både naturen, vinteren i fjellet og den flotte kirka dere har, fristet. Her kan jeg få brukt kompetansen min. Spennende å jobbe både med ungdom og eldre. Ble også begeistret for å høre om en kirke med mye frivillighet. Har selv erfaring med frivillig arbeid både fra Sjømannskirken og Misjonsalliansen. Og så er jeg glad i kunst.

- Har inntrykket så langt svart til forventningene?

- Inntrykket har vært positivt. Kirka blir bare flottere og flottere for meg. Kirketorget fungerer fantastisk godt og jeg har møtt mange flotte medarbeidere. Er også imponert over blant annet alt engasjementet på Gjenbruksbutikken. Gleder meg veldig til å se juleutstilingen.

Men først må jeg bruke tid til å gjøre meg kjent med hele kommunen og bygge relasjoner. Regner med at «veien blir til mens jeg går».

- Hva «brenner» du for?

- Jeg er svært opptatt av samtalen. Og det gjelder samtale både med ungdom og eldre, i grupper og en til en. Der møter du hver enkelt sine behov og lengsler.

- Hvordan tror du tiden framover blir?

- Jeg ser fram til å bli kjent med alle frivillige både i Gjenbruken, kirketorget og i den kreative Ten Sing Unitedgjengen. Det blir spennende å følge det som er i gang i kirka, både Svall, Formiddagstreff, Ten Sing og ungdomskafeen. Er blitt veldig imponert over alt det kreative arbeidet som skjer i Ten Singgruppa, og ikke minst alt det de frivillige gjør i gjenbruksbutikken og de gjestfrie kirkevertene. Jeg gleder meg til å engasjere meg videre i dette og vil gjøre det jeg kan for å støtte dette arbeidet videre.

Det som er viktig, er å fortsette med det som er bra og utvikle det videre.

Vi vil ønske deg velkommen til Geilo og Hol. Vi er svært glade for at du valgte vår kommune, og det blir spennende å følge deg i arbeidet.

Ta godt imot denne flotte medarbeideren og støtt henne i arbeidet. Vi vil svært gjerne beholde henne lenge.

Gerd Velle

Tilbake