Kirkelig aktivitet fra 20. januar


Som følge av regjeringens nedstengning er kirkens aktiviteter i Hol kommune fortsatt sterkt reduserte, men under gradvis opptrapping

 

I tråd med regjeringens retningslinjer er også de fleste av kirkens aktiviteter i Hol kommune utsatt.

Gravferder kan gjennomføres med inntil 50 personer (35 i Hovet, Dagali og Skurdalskyrkja), men minnesamvær er begrenset til 10 personer i henhold til nasjonale retningslinjer.

Konfirmasjonsundervisning og Tensing United starter nå opp igjen, og vi tar sikte på å starte med babysang i kirkerommet 27. januar. Onsdagsbønn, rådsmøter og andre grupper på inntil 10 personer kan også starte gradvis opp så lenge dette skjer i henhold til nasjonale retningslinjer og kirkens smittevernveileder. Det vil være mulig å gjennomføre dåp og vielser i egne seremonier med maksimalt 10 personer fra samme kommune til stede.

Ordinære gudstjenester vil starte opp igjen så snart som dette er tilrådelig. Ved behov er prestene tilgjengelige på telefon.

Kirkens gjenbruksbutikk åpner nå, og kirketorget Geilo kultrukyrkje er fortsatt er åpen.

Illustrasjon. Høsttakkefest i Dagali kirke september 2020

Tilbake