1000 muligheter til å komme på julegudstjeneste i Hol


Det er åpent for påmeldinger til julens gudstjenester i Hallingdal. I Hol er det mer enn 1000 gudstjenesteplasser som ligger ut, slik at alle får et tilbud om gudstjeneste julaften.

 

Oppdatering søndag 20.desember kl 21:00:

Forsterkede tiltak i jula

På grunn av smittesituasjonen i Hol kommune iverksetter vi forsterket renhold og ekstratiltak i jula:

-        Oppfordring til bruk av munnbind inn og ut fra arrangement, selv om det er plass til å holde minst 1 meter avstand

-        Gruppestørrelsen ved julegudstjenestevandringen på Geilo reduseres til 30 personer

-        Berøringsflater og toaletter rengjøres fortløpende ved alle arrangement

Vi har løpende dialog med Hol kommune om tiltakene, og vil komme med oppdateringer til alle berørte så snart som mulig.


Utegudstjenester

Julaften vil de største gudstjenestene være utendørs. Langtidsvarselet er fint, så utegudstjenesten på Ustaoset kl. 12.00 kan bli en flott opplevelse for inntil 200 personer. Gunnar Vik, med tilhørighet til Ustaoset, er prest denne dagen, og Tuva Rotegård og kirkemusiker Lars Inge Tverberg bidrar musikalsk.

Forhåndsregistrering til julegudstjeneste på Ustaoset julaften

Geilo kan 600 delta på julevandringsgudstjeneste mellom Geilojordet og kulturkyrkja fra 14.00 og frem til julen ringes inn. Påmelding er nødvendig siden vandringen skjer i grupper på max 50 personer med ulike starttidspunkt. Skarvebarna vil bidra både med å spille juleevangeliet på Geilojordet og caroling-sang langs veien, i tillegg til en liten gruppe fra koret Bris. Vandringen er i hovedsak utendørs, med prest Helle Maria Wolstad, men det blir mulig å komme inn for å synge Deilig er jorden til orgelbrus i år også. Gudstjenesten avsluttes med alle får mulighet til å tenne lys utendørs.

Påmelding til julevandringsgudstjeneste Geilo julaften

Her kan dere lese mer om julevandringen!

Ved Skurdalskyrkja blir det en julemarkering kl. 16.30 på julaften og frem til julen ringes inn. Dersom mange møter opp vil også denne markeringen bli utendørs. Det blir lystenning, høytlesning av juleevangeliet og operasanger Frøy Hovland Holtbakk er med på å synge julen inn.

 

Tradisjonelle julegudstjenester

Julaften blir det to tradisjonelle julegudstjenester for 50 personer i Hol kyrkje kl. 14.30 og 16.00. Sunniva, Vanja og Ramona Fossly bidrar musikalsk sammen med organist Ludmilla Petrova og prest Stein Arne Larsson.

Forhåndregistrering juelgudstjenester Hol kyrkje julaften

Skurdalen og Dagali arrangerer også i år jul i bygda med gudstjeneste 1. og 2. juledag kl. 12.00. Av smittevernhensyn blir det ikke tradisjonell juletregang og julekaker, men musikken får desto større fokus. Påmelding er viktig, slik at flest mulig kan få plass i kirkene. 

Forhåndsregistrering Jul i bygda Skurdalskyrkja 1.juledag

Forhåndsregistrering Jul i bygda Dagali kirke 2.juledag

Lille julaften er «Blue Christmas» i ferd med å etablere seg som tradisjon. Helle Maria Wolstad har fått med seg Espen Wensaas til å sette sammen en messe for fred og håp foran julen.

Forhåndsregistrering Blue Christmas i Geilo kulturkyrkje lille julaften

 

Digitale gudstjenester

Julaften 15.30 sendes en digital gudstjeneste fra Geilo kulturkyrkje via Hallingdolen.no og hol.kirken.no rett før gudstjenesten på NRK. Geilotun, Høgehaug og hotellene setter opp visning til sine beboere både av denne og 1. juledagsgudstjenesten fra kulturkyrkja kl. 11.00.

(Foto: Dagali kirke)

Tilbake