Geilo kulturkyrkje

Kammerkoret Sola Fide fra Bergen holder konsert i Geilo kulturkyrkje lørdag 8. september kl. 18:00. Koret har ca. 40 medlemmer og framfører et variert repertoar med salmer i nye arrangementer, populærmusikk og folketoner.

Koret har oppnådd gode resultater i internasjonale konkurranser, og legger stor vekt på å gi publikum en god opplevelse. Velkommen til konsert!

Kammerkoret Sola Fide kommer til Geilo kulturkyrkje

Meny

Program i

kulturkyrkja

Søndag 23. September, 2018
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Ved Terje Eklund. 50-års konfirmanter. Ofring til Himalpartner.
Søndag 7. Oktober, 2018
11:00 Høsttakkefest i Geilo kulturkyrkje
Gudstjeneste ved Magnus Halle. Offer til Aktiv Ung. Utdeling av 4-års bok.
Søndag 14. Oktober, 2018
16:00 Søndagsmiddag med misjonspreg - Geilo Normisjon
Andakt ved Arne Jensen. B´karadn blir med. Åresal.
Søndag 21. Oktober, 2018
12:00 Sang-gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Mye allsang i forbindelse med reunion-helg for tidligere sangere i Geilo ten sing...
Søndag 4. November, 2018
19:00 Allehelgensgudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Minnesamling for Geilo, Skurdalen og Dagali. Ved Magnus Halle.
Søndag 25. November, 2018
11:00 Lysvåken i Geilo kulturkyrkje
Ved Arne Jensen.