Menighetsrådene ble valgt under kirkevalget 2015, og skal sitte i perioden 2015-2019. Nedenfor kan du finne referat fra menighetsrådsmøtene.

Menighetsrådene skal etter loven ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. De medvirker ved tilsetting av kirkelig ansatte og har ansvar for forkynnelse, trosopplæring, kirkemusikk, diakoni, hjelpearbeid, budsjett og regnskap osv. Lovteksten finnes på lovdata.

Geilo

 

Menighetsrådene

 

Medlemmer

 • Leder: Georg William Christiansen
 • Nestleder: Tor Olav Reime
 • Sverre Sataøen
 • Ingunn Lauvrud
 • Annette Juliana Glück
 • Kristian Tandberg Fosshagen

Varamedlemmer

 1. Inge Rolv Velle
 2. Øyvind Kvile
 3. Line Therese Sperrevik Persson

Hol og Hovet

 

Menighetsrådene

 

Medlemmer

 • Leder: Brit Kaupang
 • Nestleder: Anne-Lise Søndrol
 • Rita Ohnstad Nestegard
 • Juliane Karoline Tverberg
 • Kjell Haugo
 • Knud Knudsen

Varamedlemmer

 1. Tanja Runningshaugen
 2. Pål Knutson Medhus 
 3. Uwe Lemke
 4. Ewa Hansehaug
 5. Bjørn Huskelien Seim

Skurdalen og Dagali

 

Menighetsrådene

 

Medlemmer

 • Karin Ingfrid Kåseth
 • Anders Ilsøy
 • Anne Irene Drageset
 • Britt Haugen
 • Berit Håvardsrud Simensen
 • Anne Helene Anderson

Varamedlemmer

 1. Hanne Svartaas Håvardsrud
 2. Birgit Alice Enderud Tollefsen
 3. Erling Bjørkheim

Saksdokumenter

 Innkallinger, referat og andre saksdokument legges under egen rubrikk i menyen til venstre.