Kirkelig fellesråd skal bl.a. ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, og fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Les lovteksten på lovdata

I perioden 2015-2019 består fellesrådet i Hol kommune av følgende personer:

Fellesråd
 1. Kjell Haugo- Hol og Hovet - leder
 2. Knud Knudsen- Hol og Hovet
 3. Anders Ilsøy - Dagali og Skurdalen - nestleder
 4. Anne Irene Drageset - Dagali og Skurdalen
 5. Sverre Sataøen - Geilo
 6. Georg William Christiansen - Geilo
 7. Hallvard Lilleslett - representant fra Hol kommune
 8. Sveinung Hansen - sokneprest

Kirkevergen er daglig leder og saksbehandler for fellesrådets virksomhet.

Varamedlemmer
 1. Rita Ohnstad Nestegard- Hol og Hovet
 2. Brit Kaupang - Hol og Hovet
 3. Karin Kåseth- Dagali og Skurdalen
 4. Britt Haugen - Dagali og Skurdalen
 5. Solfrid N. Gjeldokk - Geilo
 6. Tor Olav Reime - Geilo
 7. Sigrid Simensen Ilsøy - representant fra Hol kommune
 8. An-Magritt Granli - sokneprest

 Innkallinger, referat og andre saksdokument legges under egen rubrikk i menyen til høyre.