Sokneprester

Ansatte

Sokneprest - Geilo

Helle Maria Wolstad

Tlf. 32 09 69 34
Mobil: 468 14114
helle.maria@hol.kirken.no

 

Prostiprest

Ansatte

 

Prostiprest

An-Magritt Granli

Ved kriser er det også mulig å kontakte Kirkens SOS:
enten via krisetelefonen 815 33 300, via nettjenesten
SOS-meldinger eller via sos-chat.


 

Administrasjon

Ansatte Ansatte Ansatte

Kirkeverge

Astri Tingstad

Tlf. 32 09 69 33
Mobil. 924 99 240
kirkeverge@hol.kirken.no

Sekretær/ kirkegårdsadministrasjon

Karianne Grue Tufte

Tlf. 32 09 69 36
kirkegaardene@hol.kirken.no

Sekretær

Eva Grøslandsbråten

Tlf. 32 09 69 30
post@hol.kirken.no

 

Trosopplærer                                      

 

Anne-Kristin Solberg

(vikar)

Tlf: 32 09 69 35/36

Mobil: 476 33 280

trosopplaerer@hol.kirken.no

 

Kirketjenere

         

Kirketjener i Hovet

John Eliassen

Mobil:

950 56 934

Kirketjener i Skurdalen

Grethe Nestegaard

Mobil:

993 68 684

Kirketjener i Dagali

Karin Kåseth

Mobil:

41 60 80 20

Kirketjener i Geilo og Hol

Svein-Petter Slåtto

Mobil:

989 94 329

Kirketjener

Arild Gauteplass

Mobil:

95 13 35 84


 

Kirkemusikk

Ansatte Ansatte

Kirkemusiker og konsertansvarlig

Lars Inge Tverberg

Mobil: 977 87 055:
kirkemusiker@hol.kirken.no

Organist

Ludmilla Petrova

Mobil: 911 52 637
ludmillapetrova@outlook.com