Knut Markegård og Pål Markegård ønsker velkommen til speideraktiviteter på Geilo!

Generelt om speiderne

Geilo KFUK-KFUM Speider I KFUK-KFUM-speiderne ønsker vi å gi våre medlemmer et møte med kristen tro, og bidra til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Vi ønsker å ta på alvor at alle er skapt som hele mennesker, og det skal synes i arbeidet vårt og i verdiene vi formidler.

KFUK-KFUM-speiderne formidler det kristne budskapet i rammen av friluftsliv og fellesskap. Mange speidergrupper drives i samarbeid med menighetene, og speiderarbeidet bidrar til et aktivt og variert tilbud til barn og unge.

Naturen er en arena for lek, læring og samarbeid. Gjennom utendørsaktiviteter og opplevelser lærer vi å bli kjent med og sette pris på naturen. Friluftsliv er viktig for å lære om vårt felles forvalteransvar for skaperverket og for å utvikle evne til å mestre utfordringer. Utfordringene vokser med alderen, fra det enkle friluftslivet i nærområdet til breturer og bestigning av høye topper.
Stort fellesskap

KFUK-KFUM-speiderne ønsker å frivillig gjøre noe for andre, både lokalt og globalt, og å delta aktivt for å påvirke samfunnet vi lever i. Samfunnsengasjement er viktig for å bevisstgjøre ansvaret vi har for andre mennesker, og for å synliggjøre verdigrunnlaget vårt.

Mer om speiderne på KFUK-KFUM Speidernes hjemmeside.

 

Speiderne på Geilo

Medlemskontingenten er kr 480,- med søskenmoderasjon på kr 50,- per medlem i familien.

Medlemskontingenten betales snarest inn på konto 2333 32 46767 – Påfør navn og fødseldato

 

Geilo KFUK-KFUM Speidere

V/Anne Keth Markegård

Vestlivegen 58

3580 GEILO

 

Vi ønsker å kunne nå medlemmene med meldinger på SMS – vi ber derfor om et nr som vi kan sende slike meldinger på.

Telefonnr til    Pål  959 39 280  -  Knut  915 14 121

Geilo KFUK-KFUM Speider

 

Aktivitetsplan for Geilo KFUK - KFUM SPEIDER  VÅR 2017


 

12/1 Skøyter - oppmøte Geilo Kulturkyrkje Kl. 18.00

26/1 Førstehjelp - oppmøte Geilo Kulturkyrkje KL 18.00

9/2 Aking – Ta med kjelke, hjelm og hodelykt m/nye batteri - oppmøte Geilo Kulturkyrkje Kl 18.00

23/2 Sikkerhet på tur • Bekledning • Pakking av sekk til overnattingsturen • Brann øvelse - oppmøte Geilo Kulturkyrkje KL 18.00

4 -5/3 Overnatting på Bruslettstølen Eget program kommer - oppmøte Kikut Kl. 13.00

9/3 Pilking - oppmøte Badeplassen  Kl 18.00

23/3 Aktivitet i skibakken - oppmøte i Havsdalen skisenter KL.17.00

5/4 Klatring – merk at dette er en onsdag - oppmøte Geilohallen

27/4 Enkel matlaging i felt – primus - bål 

11/5 Øvelse til Flaggheising - oppmøte Geilo Kulturkirke kl. 18.00

17/5 Flaggheising på Geilotun - oppmøte Geilo gamle kirke kl. 07.30

1/6 Campen - oppmøte Campen KL 18.00

16– 17/6 Overnatting – program kommer - oppmøte Campen Kl. 18.00

 


Blir det endringer på programmet får dere melding på sms.
 
Speiderhilsen
 
Kenneth, Pål og Knut