Geilo kulturkyrkje - logo
Velkommen til nytt tilbud i samarbeid med Hol kulturskole. Med musikk og lek ønsker vi å gi barna et positivt og åpent forhold til musikk.

Vi lytter, leker, spiller og lærer enkle rytmer og sanger.  Fra 4-6 år. I små grupper ca 25 min én gang pr. uke.  Oppstart uke 10, tirsdager kl 17.30. Ansvarlig: Ludmilla Petrova, piano- og orgellærer. Spørsmål og påmelding til:  ludmillapetrova@outlook.com