Huskeliste

I planleggingsfasen

 • Dato og tidspunkt på dagen for vigselen avtales med menighetskontor/kirkekontor. Vigselskirke/vigselssted må være godkjent av biskopen
 • Det bestilles sted for bryllupsfesten hvis den ikke skal være privat.
 • Nødvendige papirer anskaffes og fylles ut. Forlovere bestemmes.
 • Nødvendige avtaler gjøres med de som skal hjelpe til. Øvrige praktiske ting som klær, pynting, fotografering spesiell transport osv planlegges.
 • Gjesteliste settes opp og gjestene varsles.
 • Det viktigste: ha en åpen samtale om ansvar og gjennomføring. Det kan fort skje at noen velvillige familiemedlemmer og/eller venner ”overtar” forberedelser og gjennomføring på en måte dere ikke vil være tilfreds med.

Før vigselen

 • Hvis det ikke er avtalt, ta kontakt med menighetskontor/prest for en vigselssamtale. I tilknytning til denne henvendelsen kan det avtales tid for ”trening” og pynting i kirken. Ta eventuelt kontakt med andre som skal ha vigsel samme dag for felles pynting.
 • Ha et bevisst forhold til utdrikningslag. Dette skal ikke ødelegge for vigselen.
 • Menighetskontoret har telefonnummer og e-postadresse til organist hvis solister ønsker å øve før vigselen.
 • Skal brudeparet tas imot på utsiden etter vigselen med spesielle arrangementer, kan det være lurt at de ansvarlige snakker med kirketjener på forhånd for å bli anvist sted.
 • Sjekk klær og transport. Ta høyde for alle slags værforhold. Sørg for at alle involvert er kjent med avtalte tidspunkter for transport til vigselskirken/stedet.
 • Om bruden kommer fra hjemmet eller frisøren, ikke legg igjen brudebuketten.
 • Avhengig av hva slags prosesjon man vil ha, bør de som skal sitte framme i koret være tilstede seinest 10 minutter før vigselen. Det er en god skikk at brudgom og øvrige familie går først opp kirkegulvet når man skal sette seg.
 • Skal ringene settes på i kirken, sjekker enten forlover eller brudgom at de er med inn i kirken.
 • Det er ingen grunn til panikk hvis noe uforutsett dukker opp. Vigselen begynner ikke før brud og brudgom er kommet!! Men skjer det noe spesielt, sørg for å sende en SMS eller gi beskjed på annen måte.

Under vigselen

 • Vigselen ledes av presten. Organisten spiller til de som er med i inngangsprosesjonen har satt seg og ingenting kan egentlig ”gå galt”, men legg likevel merke til følgende.
 • Bruden bør bruke venstrehånden til å løfte opp en sid kjole når hun kommer til kortrappene, ellers er det lett å snuble. Forlover legger kjolen til rette når bruden er kommet til stolen sin. Bruden skal sette seg først. Når hun har satt seg, setter alle de andre seg.
 • Brudebuketten skal leveres til forlover når brud og brudgom skal fram til alterringen for å bli viet. Forloverne bør stå under denne delen av vigselen.
 • Hvis brudens far har ført bruden opp, bør han gå over til brudgommens plass når brudeparet reiser seg for å bli viet. Hvis far venter til brudeparet skal sett seg, vil han nok komme med på svært mange bilder!
 • Når brudeparet kneler skal det kneles med rett rygg. Man skal ikke ”sette seg” på hælene.
 • Prestens forbønn med håndspåleggelse følges av Vår Far. Dette er en felles bønn og både brudepar og gjester deltar i bønnen.
 • Før brudeparet går ut av kirken, kommer presten ut av alterringen og gratulerer brudeparet, forlovere og foreldre. Forloverne venter med å begynne å gå til brudeparet er halvveis nede i kirken.
 • Brudeparet skal få med seg en kopi av ”Melding om vigsel” som presten har stemplet og fylt ut. Hvis de skal direkte på bryllupsreise, er det lurt at brudeparet signerer både original og den kopien som brudeparet tar med seg. Dette skjer i så fall før man forlater kirken.
 • Hvis man skal ha med seg noe av pynten i kirken, avklares dette med kirketjener når gjestene er kommet ut av kirken.