Utfyllende informasjon

En sorgsituasjon kommer ofte uventet.  Midt i sorgen skal gravferden og mange praktiske spørsmål tas stilling til.  Smerte og savn etter den som er borte, blir ofte blandet med takknemlighet og ønske om å få hedre den døde med en verdig gravferd.

Utfyllende informasjon

Etter 1. juni 2018 skal dødsfall meldes til et gravferdsbyrå som så melder videre til politi og tingrett.  Gravferdsbyrået tar kontakt med kirkekontoret for å fastsette tidspunkt for gravferda eller bisettelsen. Byrået tar kontakt med involverte parter og hjelper til med de fleste praktiske oppgavene i forbindelse med båremottak, eventuell syning og gravferda.

Pårørende blir anbefalt å ta seg litt tid og kjenne på om det er forberedelser de ønsker å gjøre selv.  Her kan prest og kirkekontorets ansatte hjelpe til.

I Hallingdal er det flere gravferdsbyråer og en velger selv hvilket man ønsker å bruke.

Gravferd eller kremasjon

Byrået, prest eller kirkevergen kan gi råd i valget mellom kremasjon og kistegravlegging.  Person som er fylt 15 år kan ved skriftlig og datert erklæring ta beslutning om kremasjon. Dersom det ikke finnes slik erklæring, kan den som sørger for gravferden likevel ta beslutning om kremasjon, med mindre det er kjent at kremasjon var i strid med avdødes ønsker.

Hol har avtale med Drammen krematorium.  Ved kremasjon er det vanlig å ha bisettelse her før båra blir transportert til krematoriet.  Urna blir tatt vare på i den kommunen urna skal settes ned.  Når askeurna er kommet tilbake blir den som har sørget for bisettelsen  tilskrevet for å avtale tidspunkt for urnenedsettelse.

 I Hol kommune sidestilles kremasjon med kistegravlegging og er gratis.

På noen gravfelt er det, grunnet jordforhold og for liten plass, kun anledning til å sette ned urner.  Det kan settes ned urner i kistegraver selv om fredningstiden ikke er ute. Fredningstiden er 30 år.

Gravferdsdager i Hol er tirsdag og fredag.  I forbindelse med høytider hender det en må avvike fra dette.

 

Gravferdsbyrå: 

Roar Strand og Sønn, Hol,     tlf. 911 65 008

Hallingdal gravferdsbyrå, Ål, tlf. 917 06 250

 

Minnesamvær  i Geilo kulturkyrkje

Kontakt kirkekontoret for avtale.

Utfyllende informasjon