Geilo kulturkyrkje

For snart åtte år siden ble det tatt initiativ til å starte en butikk på Geilo som kunne omsette brukte møbler og husgeråd. Vi var i gang med å sette opp Geilo kulturkyrkje, og vi visste at det ble en kjempeoppgave å skaffe nok kapital til å betale for bygget. I tillegg var Geilo menighet godkjent som grønn menighet, og det forplikter selvsagt.

Vi var heldige og kom over et ledig lokale, «smørebua» til Gamle «Solli hotell», og den fikk vi leie rimelig.

Etter en periode med rydding og vasking, kunne vi komme i gang. Åpninga var 29. mars 2010. Salget på butikken og innlevering av salgsobjekt gikk bra. Det gamle menighetshuset som var kirkens eiendom, stod tomt, og i og med at det ikke svarte seg å selge det, ble det bestemt flytting dit. Det skjedde i juni 2013. Det ble et godt bytte. Mange kunder som kom inn i butikken kunne huske at de hadde vært der på søndagsskole. Noen hadde til og med bodd der eller besøkt noen som hadde bodd på loftet og fungert som «pedell».

Men menighetshuset ble etter hvert trangt, og i en overgangsperiode leide vi «gamlebutikken» og plasserte møbler der. Men avstanden og størrelsen gjorde at vi måtte tenke nytt, og vi var glade for å få leie «gamle samvirkelaget» som ligger vegg i vegg med butikken. Den blei tatt i bruk 1. november i 2017. 

Gjenbruk er «in»

«Gjenbruken» blir drevet av frivillige. De første åra hadde vi en trofast gjeng som drev butikken. Etter at vi flyttet, ble behovet for frivillige større, og flere nye har kommet med på laget.

Nå har vi nesten 20 på jobblista, og i tillegg kan vi kalle inn ekstra hjelp når det trengs. Takk til alle dere som stiller ivrig opp. Det hadde ikke gått uten innsatsen deres.

En av dem som har vært med det meste av perioden, er Sigrun Pålgardhaugen. Hun møtte opp og tilbød sin tjeneste, noe vi er svært glade for. Det hun ikke vet om butikken, er ikke verdt å vite. 

- Hvorfor bruker du så mye tid på «Gjenbruken», Sigrun.

- Jeg har alltid vært opptatt av gjenbruk, og jeg kaster ikke brukbare ting. Dette er jeg oppvokst med. Det gir mening for meg at ting kan brukes om igjen. I tillegg er det jo både klimavennlig og energibesparende.

- Og så er det sosialt å drive gjenbruk, legger hun til.  Mye folk kommer innom, både kjenninger og nye kunder.

Sigrunn er flink med data, og hun er stadig på nett for å sjekke priser på eldre gjenstander.

Hun liker at inntektene går til Geilo kulturkyrkje, og spesielt glad er hun for den flotte båreavdelinga som kulturkirka har fått.

Sverre Sataøen er styreleder og den som har mest med møbelavdelinga å gjøre.

- Hvor kommer alle varene fra, Sverre?

- De kommer både fra fastboende og hyttefolk. En del kommer fra dødsbo. Når hytter og leiligheter skifter eiere, vil de som regel kvitte seg med alt og selv sette sitt preg på hytta/leiligheta. Dermed får gjenbruksbutikken overta alt det gamle. Dette er ofte svært fine, solide og lite brukte møbler

 

- Vi har også samarbeidsavtale med Hallingdal renovasjon som har stilt en Skap-container på 40 kubikkmeter til vår disposisjon på Lauvrud.  Kommer folk med brukbare og salgbare ting, spør de ansatte om det er greit at de setter det i gjenbruksbutikkens container.  

-Så hender det at folk tar en ryddejobb i skuffer og skap, på loft og i kjeller, og da kommer det fulle poser og esker til oss.

- To av kirketjenerne har i sin arbeidsavtale at de kan bruke noen timer en dag for henting og utkjøring av varer.

- Arild Gauteplass og Svein Petter Slåtto er til god hjelp her, legger Sverre til.

Vi som jobber i butikken, er veldig opptatt av hvor mye vi har solgt for, og vi er like spent hver ettermiddag når «kassa» skal gjøres opp. Men den som har det store overblikket, er kassereren vår, Per Bakkegaard, som sitter med alle tallene.

- Kan du gi oss et lite overblikk over hvilke summer det her er snakk om, Per?

- I løpet av disse åra har butikken omsatt varer for 4 570 915 kroner. Av dette går det vel 771 000 til husleie, strøm og andre utgifter som hører med.  Altså er overskuddet på butikken 3 799 884 kr.

- Det er imponerende tall du kommer med. Har du en liten oversikt over hva pengene er brukt til?

- Litt over 2 millioner har gått til å betjene byggelån til Geilo kulturkyrkje, godt over en million har gått til utstyr og inventar til kirka, og resten, i overkant av 600 000, står i banken, kan Per fortelle oss. Blant annet kan en jo nevne nye møbler på kirketorget som er finansiert sammen med inntektene fra drifta av torget.

 

Georg Christiansen er leder i Geilo menighetsråd.

- Hva har Kirkens gjenbruksbutikk å si for menigheten, Georg? 

- Gjenbruksbutikken er jo «livsnerven» i menighetens økonomiske arbeid. I tillegg har den jo et viktig aspekt i et bærekraftig og samfunnsnyttig perspektiv, legger Georg til.

Miljøvern og gjenvinning er viktig for samfunnet.

I tillegg har vi jo det diakoniale innhold med felles og sosialt engasjement blant frivillige som ser at det de er med på både er nyttig og sosialt. 

Til sist vil vi takke alle våre kunder og alle som bidrar med varer til butikken. Takk til hyggelige kunder som kommer igjen og igjen. Det gjelder både fastboende, hyttefolk og turister. Takk for gode ord om at det er bra at vi er der og at det er hyggelig å handle hos oss. Vi er glade for at vi har skaffet Geilo en gjenbruksbutikk.

Meny

Program i

kulturkyrkja

Søndag 29. April, 2018
19:00 Kveldsgudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Hansen. Offer til trosopplæringen i Hol.
Fredag 4. Mai, 2018
18:00 Geilo kulturkyrkje: TS-Show med Ten Sing United
En konserten med stor sjangermessig bredde. Kom og hør denne fantastiske gjengen!
Torsdag 10. Mai, 2018
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Eklund. Offer til NMS.
Søndag 27. Mai, 2018
19:00 Sangmøte i Geilo normisjon
Ved Leif og Sigrun Kaslegard